Petíció a transz emberek jogaikért

2020.06.22

Írjatok ti is levelet az Alapvető Jogok Biztosának!

Ezt megtehetitek online, az alábbi petícióval, valamint postán is.

-------------------------------------------------------------------------------------

Alapvető Jogok Biztosa

Dr. Kozma Ákos
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Rákóczi út 70-72.
Budapest 1074
Magyarország

Tisztelt Dr. Kozma Ákos!

2020. május 19-én az Országgyűlés megszavazta az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló törvényt, amelynek 33. szakasza előírja, hogy az anyakönyvi nyilvántartásban fel kell tüntetni a személyek születési nemét, amelyet később nem lehet megváltoztatni. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben a személyazonosító okmányokban is ez a nem megváltoztatható adat lesz feltüntetve.

Ezek a rendelkezések véleményem szerint súlyosan sértik a transznemű és interszex emberek magánélethez és önazonosságukon alapuló, a nem jogi elismeréséhez való jogát, valamint emberi méltóságát. Az Alaptörvény II. cikke, illetve a VI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy "minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz", valamint ahhoz, hogy "magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák". A nemi identitás, a név, a szexuális irányultság valamint a szexuális élet az emberek személyes szférájának fontos részei, az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése alapján, így azon lehetőség megtagadása, hogy az emberek nemi identitásuknak és nemi önkifejezésüknek megfelelő okmányokhoz juthassanak, súlyosan sérti a transznemű embereknek a magánélethez és nemük jogi elismeréséhez fűződő jogát, valamint emberi méltóságát.

A transznemű embereknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy nemüket önazonosságuknak megfelelően jogilag garantált, gyors, hozzáférhető és átlátható eljárás során elismertethessék. A magyar hatóságoknak garantálniuk kell, hogy a transz emberek egy az emberi jogokat garantáló eljárás során olyan okmányokhoz juthassanak, amelyek a nemi identitásukat tükrözik.

A fent említettek alapján arra kérem Önt, hogy kezdeményezze a fenti módosítások Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál.

Tisztelettel: